2015/11/13

Svenska kyrkans vitbok om relationerna till samerna

Dát orru leamen gelddolaš ášši: "Till våren 2016 kommer Svenska kyrkans vitbok om hur relationerna till samerna sett ut genom historien." No comments: