2015/06/30

Buorre borrat fárrolaga mánáiguin

Shit shit shit, dál oainnán kronihka ođđa dutkamušaid birra, mat duođaid orrot gelddolaččat. Lea Putnamis ja Pikettys sáhka, ja sudno dutkanprošeavttain. Logan ášši birra ruoŧa Expressena ruovttosiiddus:

http://www.expressen.se/kultur/klassbakgrunden-styr-hur-vara-liv-kommer-bli/

Okta mii boahtá ovdan artihkkalis lea ahte lei eanet dásseárvu Amerihká servodagas áigodagas 1890-1970, muhto ahte otnáš servodat lea eanet juhkkojuvvon riggáid ja gefiid gaskkas - ja ahte lea váttis goargŋut ovtta dásis nuppi dássái. Okta čilgehus mii maid boahtá ovdan lea ahte váhnemat ja mánát eai šat seammá dávjá borat seammá beavddis seammás odne go vihttalot jagi áigi. Putnam geavaha dán duohtavuođa čielga metoforan, go čájeha man dehálaš mánnávuođa áigi lea - ja dat mat ollu besset hupmat ráves olbmuiguin, dat mat juohke beaivvi beassá boradanbeavddis hupmat rávesolbmuiguin mat čuvvot mielde mii dáhpáhuvvá, ovdánit buorebut go dat main leat váhnemat mat leat barggus eahkediid. Nu mun goit ipmirdin čállosa. Dat mat borret fárrolaga ohppet jođáneappot giela, ja ohppet dan buorebut hálddašit. 

No comments: