2015/05/22

SVT Sörmland čoarvemeassuid birra

Mu viellja čájeha mii ihttin lávvordaga dáhpáhuvvá Dunkeris, Malmköpingas, gos lea Hornstämma. Ášši sáddejuvvui SVT Sörmlandas eskke:

http://www.svtplay.se/video/2956792/sormland/sormland-22-5-18-30?position=298

No comments: